Uitgelicht

We delen graag met u wat ons, onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners in de praktijk bezighoudt: nieuws, bijeenkomsten, projecten en inspirerende voorbeelden.
Risicoscreener Jeugd nu ook voor jongeren en netwerk beschikbaar

Risicoscreener Jeugd nu ook voor jongeren en netwerk beschikbaar

Al langere tijd kan door behandelaren de Risicoscreener Jeugd (RS-J) via BergOp worden ingevuld. Vanaf nu zijn ook de Zelf- en Netwerkbeoordeling beschikbaar.

lees meer »
Sneak preview: nieuwe profielen!

Sneak preview: nieuwe profielen!

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van de profielen in BergOp. Een hele klus, want er zijn inmiddels meer dan 1.500 vragenlijsten in BergOp beschikbaar en een groot deel van deze vragenlijsten kan worden omgezet in zo’n profiel. Omdat vragenlijsten en bijbehorende scoring het kloppend hart van BergOp vormen, werken we tegelijkertijd aan een nieuwe basis om ook in de toekomst snel handzame profielen te kunnen genereren volgens de voorwaarden en eisen van uitgevers en ontwikkelaars.

Lees verder voor een sneak preview!

lees meer »
Goed implementeren: wat kunnen we leren van prof. dr. Leonieke Boendermaker?

Goed implementeren: wat kunnen we leren van prof. dr. Leonieke Boendermaker?

Implementeren is een belangrijk onderdeel van het werken met BergOp. Recent is Leonieke Boendermaker benoemd tot bijzonder hoogleraar Implementatievraagstukken in de Jeugdzorg aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In haar oratie van 29 maart 2023 legt zij uit waarom goede implementatie in de jeugdzorg nodig is en waar die uit bestaat. Lees hier 3 waardevolle lessen voor implementatie.

lees meer »
Nieuwe vragenlijsten voorjaar 2023

Nieuwe vragenlijsten voorjaar 2023

Er zijn weer nieuwe vragenlijsten verschenen in BergOp, waaronder:

- CEP: Vragenlijst Ernstig Probleemgedrag
- PID-5-BF-NL & PID-5-IBF-NL: DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst
- PBVB: Psychologische basisbehoeftenlijst Verstandelijke beperking

lees meer »
Even voorstellen: relatiemanager/onderzoeker Lisa Reijmers

Even voorstellen: relatiemanager/onderzoeker Lisa Reijmers

Sinds 1 maart hebben wij nóg meer versterking gekregen: Lisa Reijmers is aan de slag als relatiemanager en onderzoeker. Hier stelt zij zich aan u voor!

lees meer »
Verslag gebruikersbijeenkomst 2023

Verslag gebruikersbijeenkomst 2023

Onlangs vond op vrijdag 17 maart 2023 weer een live BergOp gebruikersbijeenkomst plaats. Alle deelnemers, bedankt voor jullie aanwezigheid en input!

Download hieronder het verslag met een samenvatting van de besproken thema’s.

lees meer »
Even voorstellen: relatiemanager Serra Elders

Even voorstellen: relatiemanager Serra Elders

Sinds 1 februari hebben wij een nieuwe relatiemanager in ons midden: Serra Elders. Zij stelt zich graag aan u voor!

lees meer »
Praktikon zoekt een nieuwe Functionaris Gegevensbescherming

Praktikon zoekt een nieuwe Functionaris Gegevensbescherming

Wil jij erop toezien dat zorgvuldig en vertrouwelijk wordt omgegaan met privacygevoelige data uit (jeugd)zorg en onderwijs? Ben jij of ken jij een Functionaris Gegevensbescherming die ongeveer 4 uur per week beschikbaar is?
Neem dan contact op!

lees meer »
SP-2-NL beschikbaar

SP-2-NL beschikbaar

Recent is de Sensory Profile-2-NL (SP-2-NL) ingebouwd in BergOp. Dit is een herziene versie van de eerdere Sensory Profile NL. Er zijn vijf versies van de SP-2-NL beschikbaar: voor baby's, peuters, kinderen, een verkorte versie voor kinderen en een versie voor leerkrachten (school).

lees meer »
Nu beschikbaar: het Scores en Effecten - Trends dashboard

Nu beschikbaar: het Scores en Effecten - Trends dashboard

Per 1 maart is het Scores en Effecten dashboard uitgebreid met twee nieuwe tabbladen, namelijk Scores – Trends en Effecten – Trends. Deze nieuwe tabbladen zijn toegevoegd voor alle organisaties die een licentie hebben voor de Scores en Effecten dashboards.

lees meer »
BergOp Gebruikersdag 17 maart 2023: Komt u ook?

BergOp Gebruikersdag 17 maart 2023: Komt u ook?

Na twee succesvolle digitale BergOp-gebruikersbijeenkomsten is het weer tijd voor een live bijeenkomst: op vrijdag 17 maart 2023. Lees snel verder en meld u aan!

lees meer »
Maike Willunat van Combinatie Jeugdzorg over het benutten van data

Maike Willunat van Combinatie Jeugdzorg over het benutten van data

Combinatie Jeugdzorg doet mee aan het project ‘samen leren van gegevens uit de Lerende Databank Jeugd (LDJ) en BergOp’, een initiatief dat mogelijk is gemaakt door de toekenning van een implementatie-impuls van ZonMw. Naast Combinatie Jeugdzorg zijn ook iHUB, Timon, Jeugdhulp Friesland en Levvel van de partij. Maike Willunat neemt namens Combinatie Jeugdzorg deel. Als beleidsmedewerker Beleid en Kwaliteit is zij binnen haar organisatie één van de aanjagers. Met resultaat: “We hebben een ingang gevonden bij de teams. Hun nieuwsgierigheid is geprikkeld en ze willen méér.”

lees meer »
ESSEON-R beschikbaar

ESSEON-R beschikbaar

Voor de (L)VB doelgroep is het instrument ‘Schaal voor het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau’, de ESSEON-R, vanaf nu ook via BergOp in te vullen. De ESSEON-R is bedoeld voor het in kaart brengen van het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 14 jaar. Na invullen van de ESSEON-R wordt een rapport gegenereerd met de resultaten.

lees meer »
CBCL in het Russisch en Oekraïens beschikbaar

CBCL in het Russisch en Oekraïens beschikbaar

Vanaf nu is zowel de CBCL/1,5-5 als de CBCL/6-18 in BergOp in het Russisch en Oekraïens in te vullen.

lees meer »
Nieuwe vragenlijsten najaar 2022

Nieuwe vragenlijsten najaar 2022

Er zijn weer nieuwe vragenlijsten verschenen in BergOp, waaronder:

- CBSI: vragenlijst over seksueel gedrag bij jonge kinderen
- PCL-5: PTSS Checklist voor de DSM-5
- Young DIVA-5: Diagnostisch Interview voor ADHD bij kinderen en jongvolwassenen (5-17 jaar)

lees meer »
Marina Boonstoppel van MST-Nederland/België: 'Iedereen die bij MST is betrokken, heeft profijt van deze aanpak'

Marina Boonstoppel van MST-Nederland/België: 'Iedereen die bij MST is betrokken, heeft profijt van deze aanpak'

Doorlopend monitoren, meten en verbeteren: dat is de kracht van Multisysteem Therapie (MST). Marina Boonstoppel werkt als projectleider bij MST-Nederland/België. Zij vertelt meer over deze werkwijze en de meerwaarde die BergOp en de op maat gemaakte dashboards hierbij bieden.

lees meer »
SIG-B beschikbaar

SIG-B beschikbaar

Vanaf deze maand is het meetinstrument Schaal voor Interactief Gedrag van Begeleiders (SIG-B) via BergOp beschikbaar. Met deze schaal brengt u bejegening van een team richting een specifieke cliënt in kaart. De SIG-B wordt afgenomen bij cliënten met een (L)VB en probleemgedrag. Uniek aan dit instrument is, dat de resultaten van alle hulpverleners rondom één cliënt in één grafiek worden weergegeven.

Wilt u meer weten over het instrument of de mogelijkheden om deze via BergOp te gebruiken, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Praktikon.

 

Oktober 2022

lees meer »
Cliënttevredenheid in beeld met de CEM+: 'De respons ligt al een stuk hoger'

Cliënttevredenheid in beeld met de CEM+: 'De respons ligt al een stuk hoger'

Karianne Kröner is kinder- en jeugdpsycholoog en systeemtherapeut. Zij is verbonden aan het Jeugdteam Oostzaan en Wormerland. Reinaud van de Fliert is senior contractmanager bij gemeente Zaanstad. Beiden zijn betrokken bij de implementatie van de CEM+-vragenlijsten en het bijbehorende dashboard. Ze vertellen over hun eerste indrukken en ervaringen.

lees meer »
Young DIVA-5 beschikbaar

Young DIVA-5 beschikbaar

Vanaf deze maand is het Diagnostisch Interview voor ADHD bij kinderen en jongvolwassenen (5-17 jaar) beschikbaar in BergOp.

Bij interesse, vraag uw contactpersoon bij Praktikon naar de mogelijkheden.

lees meer »
Maatwerk voor jonge kinderen met taal- of gehoorproblemen

Maatwerk voor jonge kinderen met taal- of gehoorproblemen

Bernadette Vermeij is onderzoeker bij de NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind). Haar collega Rosanne van der Zee doet onderzoek binnen de groep jonge kinderen met gehoorverlies. Samen met Praktikon en de sector hebben Bernadette en Rosanne gewerkt aan het realiseren van een verloopdashboard in BergOp: maatwerk dat de ontwikkeling van de doelgroepen inzichtelijk maakt. Bernadette licht toe hoe het dashboard tot stand is gekomen en wat het betekent in de praktijk.

lees meer »
FIT verbetert effectiviteit van therapie met 25 procent

FIT verbetert effectiviteit van therapie met 25 procent

Uit recent onderzoek blijkt dat de effectiviteit van een therapie met wel 25% verbetert wanneer FIT wordt toegepast: Feedback Informed Treatment.

lees meer »
Werk in uitvoering: BergOp Mobiel

Werk in uitvoering: BergOp Mobiel

De ontwikkelingen rondom BergOp Mobiel zijn in volle gang. De interactieve demo van de app is getest door het gebruikerspanel en op basis van de feedback is het design aangescherpt. De eerste versie wordt in de loop van 2023 verwacht. Benieuwd?

lees meer »
Cordaan: 'Met BergOp kunnen we onze cliënten nog beter ondersteunen'

Cordaan: 'Met BergOp kunnen we onze cliënten nog beter ondersteunen'

Chantal van Rijswijk is gedragsdeskundige bij Cordaan. Toen zij vier jaar geleden bij de organisatie aan de slag ging, was er nog geen systeem voor de digitalisering van vragenlijsten. Chantal introduceerde BergOp bij haar collega's en ging samen met een intern team én Praktikon aan de slag met de implementatie: "Ons doel van het werken met vragenlijsten voor diagnostiek is helder: we willen onze cliënten nog beter begrijpen, zodat we ze op alle levensterreinen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen."

lees meer »
Even voorstellen: security officer Gido Meijer

Even voorstellen: security officer Gido Meijer

Sinds enkele weken hebben wij versterking gekregen van een nieuwe Security Officer: Gido Meijer. Hij stelt zich graag aan u voor!

lees meer »
Samen leren van data: LDJ, KiBG en Akwa GGZ

Samen leren van data: LDJ, KiBG en Akwa GGZ

BergOp biedt u de mogelijkheid om data aan te leveren aan derden, voor bijvoorbeeld onderzoek of benchmarking. Het overkoepelende doel: samen leren van deze data. We vertellen u graag meer over enkele mooie voorbeelden op dit vlak, namelijk de Lerende Databank Jeugd (LDJ) van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN), het InfinitCare Portaal van Stichting Keurmerk Basis GGZ (KiBG) en het dataportaal Akwa GGZ.

lees meer »
Dashboards ontwikkelen door

Dashboards ontwikkelen door

De dashboards in BergOp ontwikkelen door. In het najaar worden de Scores en Effecten dashboards verder uitgebreid met een 'Trends' dashboards. Hiermee kunt u scores en effecten van groepen cliënten over de tijd heen vergelijken. Daarnaast kunt u vanaf 1 juli de schalen in het individuele verloopprofiel inzichtelijk maken.

lees meer »
Nieuwe vragenlijsten voorjaar 2022

Nieuwe vragenlijsten voorjaar 2022

Recent zijn nieuwe vragenlijsten verschenen in BergOp:

- ADESS: Angst, Depressie En Stemming Schaal
- BRIEF-2 Screener: Vragenlijst voor snelle screening van executieve functies bij kinderen en jongeren (ouder-, leraar- en zelfrapportage)
- HAVIK: Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het kind
- HoNOS+: Health of the Nation Outcome Scales +
- VOZZ: Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging
- VTCI: Verkorte Termperament en Karakter Vragenlijst
- YSQ-S3: Young Schema Questionnaire - Short version 3
- WHODAS 2.0 verkort: Vragenlijst voor het vaststellen van beperkingen

lees meer »
Webinar 14 april: ROM-gegevens in spiegelrapportages Stichting KiBG

Webinar 14 april: ROM-gegevens in spiegelrapportages Stichting KiBG

Sinds dit jaar is het mogelijk om eigen ROM-data toe te voegen aan de spiegelrapportages, voor zorgaanbieders met het Keurmerk Basis GGZ.

Stichting KiBG organiseert op donderdag 14 april 2022 een webinar, waarin de meerwaarde en mogelijkheden worden toegelicht.

lees meer »
Verslag gebruikersbijeenkomst 2022

Verslag gebruikersbijeenkomst 2022

Afgelopen vrijdag 18 maart 2022 vond de tweede digitale BergOp gebruikersbijeenkomst plaats. Alle deelnemers, bedankt voor jullie aanwezigheid!

We hebben u hopelijk een mooi beeld gegeven van verschillende ontwikkelingen op het gebied van meten in de zorg. 

Download hieronder het verslag met een samenvatting van de besproken thema’s en links naar meer informatie.

lees meer »
TSCC beschikbaar

TSCC beschikbaar

Vanaf februari 2022 is de Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC) beschikbaar via BergOp.

De versie voor jonge kinderen (TSCYC) was al eerder beschikbaar. Wilt u deze lijst(en) via BergOp gebruiken? Neem dan contact op met uitgever Hogrefe.

lees meer »
BergOp Gebruikersbijeenkomst: Komt u ook?

BergOp Gebruikersbijeenkomst: Komt u ook?

Op vrijdagochtend 18 maart is het weer zover: de BergOp Gebruikersbijeenkomst! Een beetje anders dan anders, maar daarom niet minder leuk. Kijk hieronder welke onderwerpen op het gebied van meten u aanspreken en sluit aan bij onze online meeting. We geven vier presentaties over de volgende onderwerpen:

lees meer »
Nieuwe website Praktikon

Nieuwe website Praktikon

Praktikon heeft haar website geheel vernieuwd!

lees meer »
Handleiding VMG beschikbaar

Handleiding VMG beschikbaar

De handleiding voor de Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen (VMG) is klaar. De VMG meet levensgebeurtenissen (life events) die bij voor jeugdzorg aangemelde gezinnen vaker voorkomen dan bij niet voor jeugdzorg aangemelde gezinnen. De VMG maakt deel uit van de set Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O). Andere lijsten in deze set zijn de OBVL, VGFO en VSOG.

lees meer »
Fijne Feestdagen

Fijne Feestdagen

Tijdens de feestdagen kunt u BergOp gewoon gebruiken, alleen zijn onze medewerkers verminderd bereikbaar.

Van 25 december t/m 1 januari is Praktikon gesloten.
Voor technische vragen die niet kunnen wachten, kunt u contact opnemen met de helpdesk van aXtion via helpdesk@axtion.nl. Deze mail wordt 1x per dag gelezen.

Wij wensen u fijne feestdagen. Tot ziens in het nieuwe jaar!

lees meer »
Scheidingshulp in kaart met de SCRES

Scheidingshulp in kaart met de SCRES

Tot voor kort was er in Nederland geen gevalideerd instrument specifiek gericht op scheidingshulp. En dat terwijl er in de praktijk grote behoefte aan was. Het project Screening en Evaluatie van hulp bij complexe scheiding van Altra onderwijs en jeugdhulp en Sterk Huis heeft daar verandering in gebracht. Nu zijn er de SCRES-O en SCRES-K die professionals kunnen gebruiken in hun gesprekken met ouders én kinderen, en die de opbrengst van de scheidingshulp inzichtelijk maken. Onderzoekers en ontwikkelaars Olaf Goorden en Bernadette Janssen vertellen er meer over.

lees meer »
Nieuwe vragenlijsten herfst 2021

Nieuwe vragenlijsten herfst 2021

Sinds de zomer zijn er weer nieuwe vragenlijsten ingebouwd in BergOp. De beschikbare vragenlijsten zijn uitgebreid met:

- 11VB-J: Signaleringstool – jongens: Potentiële LVB-slachtoffers loverboys/mensenhandel in beeld
- ADAPT: Vragenlijst adaptieve vaardigheden
- DESSA: Vragenlijst over sociaal-emotionele competenties
- SCRES-K/-O: Screening en Evaluatie bij Scheidingshulp - versie Kinderen en Ouders

lees meer »
Waarom KOOS kiest voor BergOp

Waarom KOOS kiest voor BergOp

KOOS is een netwerkorganisatie voor specialistische jeugdhulp in de stad Utrecht. KOOS is ontstaan op initiatief van vijf jeugdzorgorganisaties als reactie op een aanbesteding. Erik Klaassen werkt als kwaliteitsadviseur bij KOOS. Hij vertelt waarom de netwerkorganisatie heeft gekozen voor BergOp als dé centrale plek voor vragenlijsten.

lees meer »
Vertrek directeur Ron Scholte

Vertrek directeur Ron Scholte

De afgelopen 8 jaar heeft Ron Scholte zich met veel enthousiasme en plezier als directeur ingezet voor Praktikon. Naast directeur was hij bijzonder hoogleraar met als opdracht “Effectiviteit en professionalisering van de jeugdzorg”. Vanuit beide functies bracht hij de praktijk en de wetenschap samen.

lees meer »
ADAPT beschikbaar

ADAPT beschikbaar

De ADAPT is een vragenlijst over adaptieve vaardigheden van volwassenen en vanaf nu beschikbaar via BergOp.

lees meer »
Oplevering Dashboards Scores en Effecten 2.0

Oplevering Dashboards Scores en Effecten 2.0

Per 1 september a.s. komt de nieuwe versie van de dashboards Scores en Effecten in BergOp beschikbaar. Deze dashboards geven uw organisatie inzicht in de problematiek van cliënten en in de resultaten van de hulpverlening.

lees meer »
Verloopprofiel FEEL-KJ beschikbaar

Verloopprofiel FEEL-KJ beschikbaar

Recent is de FEEL-KJ Ouderrapportage toegevoegd aan BergOp. De FEEL-KJ is een vragenlijst over emotie-regulatie bij kinderen en jongeren en kan als zelfrapportage of door de ouders worden ingevuld. Deze vragenlijst is nu ook beschikbaar in het Verloopprofiel.

lees meer »
DESSA beschikbaar

DESSA beschikbaar

De DESSA is een vragenlijst over sociaal-emotionele competenties voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) en vanaf nu beschikbaar via BergOp.

lees meer »
LDJ-benchmarkdashboards ondersteunen ‘lerende beweging’ in de jeugdhulp

LDJ-benchmarkdashboards ondersteunen ‘lerende beweging’ in de jeugdhulp

In het Samenwerkingsverband Effectiviteit Jeugdhulp Nederland, kortweg SEJN, werken bijna 30 instellingen samen met kennis- en onderzoekspartners aan de effectiviteit van jeugdhulp. Een centraal onderdeel van SEJN is de Lerende Databank Jeugd (LDJ). Door uitkomsten over de hulp met elkaar te kunnen vergelijken en bespreken ontstaat een 'lerende beweging', die door de nieuwe benchmarkdashboards in BergOp weer een stap verder wordt gebracht. Harmke Leloux, senior onderzoeker en beheerder van BergOp bij Horizon (onderdeel van iHub), vertelt er meer over: "De nieuwe LDJ-benchmarkdashboards zijn een mooie aanvulling."

lees meer »
Passende vragenlijsten zorgen voor hogere respons

Passende vragenlijsten zorgen voor hogere respons

Laura Beurskens-Claessens werkt als onderzoeker/relatiemanager bij Praktikon. Vanuit Praktikon is zij ook als onderzoeker verbonden aan entrea lindenhout, een grote aanbieder van specialistische jeugdhulp in Gelderland. Marie-Anne Hendrix is jeugdzorgwerker bij entrea lindenhout. Zij werkt op een locatie voor ‘kamertraining plus’, waar jongeren gedurende tien maanden intensief begeleid worden naar de toekomst. Laura en Marie-Anne vertellen over het gezamenlijke traject dat leidde tot nieuwe vragenlijsten én een hogere respons.

lees meer »

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738