Gehandicaptenzorg

Instellingen voor jongeren en/of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking maken steeds meer gebruik van vragenlijsten. Deze worden ingezet om beter zicht te krijgen op het gedrag, de kwaliteit van leven of om de hulpverlening te evalueren. Ook worden vragenlijsten bij deze doelgroep vaak ingezet als onderdeel van diagnostiek.

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen via BergOp online ingevuld worden door verschillende informanten, zoals ouders, leerkrachten of andere belangrijke personen in het netwerk van de cliënt. Enkele voorbeelden van vragenlijsten die bij jongeren en volwassenen met een (L)VB worden ingezet zijn de MORS, HoNOS-LD, SRZ en Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

Waarom Pluryn kiest voor BergOp

Pluryn is een landelijk werkende organisatie en is er voor mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag en hun naasten. De geboden jeugdhulp en gehandicaptenzorg is hoogwaardig en specialistisch en richt zich op behandelen, wonen, leren, werk en vrije tijd.

Pluryn gebruikt vragenlijsten onder andere voor Routine Outcome Monitoring (ROM) en cliënttevredenheidsonderzoek. Op deze manier wil Pluryn cliënten meer regie geven over hun behandeltraject. Daarnaast biedt het herhaald meten ook voor de behandelaren en teams zelf voortdurende leerervaringen en het levert zodoende groei- en reflectiemogelijkheden op.

De uitkomsten gebruikt Pluryn om op zowel individueel als organisatieniveau te evalueren. Er kunnen grafieken opgevraagd worden ter ondersteuning van de Persoonlijk Plan besprekingen met cliënten en hun naasten. Verder is de exportfunctie naar Excel erg praktisch om bijvoorbeeld data te verwerken in rapportages.

“BergOp is een gebruiksvriendelijk programma en de ROM-module neemt Pluryn veel logistiek werk uit handen.”

- Team Monitoring Pluryn

Andere werkvelden

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over onze software?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Technische support ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480