Gehandicaptenzorg

Instellingen voor jongeren en/of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking maken steeds meer gebruik van vragenlijsten. Deze worden ingezet om beter zicht te krijgen op het gedrag, de kwaliteit van leven of om de hulpverlening te evalueren. Ook worden vragenlijsten bij deze doelgroep vaak ingezet als onderdeel van diagnostiek.

Vragenlijsten

Vragenlijsten en formulieren kunnen via BergOp online ingevuld worden door verschillende informanten, zoals ouders, leerkrachten of andere belangrijke personen in het netwerk van de cliënt. Enkele voorbeelden van vragenlijsten die bij jongeren en volwassenen met een (L)VB worden ingezet zijn de MORS, HoNOS-LD, SRZ en Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Bekijk hier een overzicht van alle vragenlijsten in BergOp.

Zelfrapportage bij LVB: Hoe je moeilijke dingen makkelijk kunt vragen - Koraal

Roel Kooijmans doet onderzoek naar het afnemen en benutten van vragenlijsten in de behandeling van jongeren met een LVB. Daarnaast werkt hij als psycholoog bij Koraal, een organisatie die hulp biedt aan mensen van alle leeftijden met (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Op basis van zijn onderzoek geeft Roel een aantal handreikingen voor het afnemen van vragenlijsten bij (kwetsbare) jongeren:

  • Als iemand de jongere helpt met het invullen van de vragenlijst dan kan dit invloed hebben op de resultaten. Het maakt veel uit wie de jongere begeleidt bij het invullen en hoe hij of zij geholpen wordt. Zie poster 1.

  • Jongeren met een (licht) verstandelijke beperking hebben wat vaker hulp nodig bij het invullen van vragenlijsten, maar niet altijd. Vraag het ze, want je helpt ze niet altijd door te helpen. Een richtlijn voor goede ondersteuning vind je op poster 2.

Zelfrapportage is onmisbaar in diagnostiek, cliëntervaringsonderzoek en onderzoek naar effectiviteit van behandelingen. Behandelaren en begeleiders gebruiken vragenlijsten en interviews om de beleving van cliënten te ontsluiten. Veel mensen die functioneren op het niveau van een LVB hebben moeite met logisch en abstract redeneren, verbale expressie en begrip van taal, lezen en schrijven en het maken van inschattingen. Dit maakt dat er soms getwijfeld wordt of mensen die functioneren op het niveau van een LVB in staat zijn om zelfrapportage-instrumenten op een valide en betrouwbare manier te gebruiken.

Zelfrapportage heeft echter in veel gevallen wel de voorkeur boven zogenaamde proxy-rapportages. Maar hoe selecteer je een geschikt instrument? Deze moet:
• Recht doen aan de mogelijkheden van mensen die functioneren op het niveau van een LVB;
• Ontwikkeld zijn in co-creatie met vertegenwoordigers van de beoogde doelgroep;
• Bij voorkeur ‘LVB-inclusief’ zijn (óók in te vullen door iemand met LVB) in plaats van LVB-specifiek;
• Gebaseerd zijn op wetenschappelijke inzichten over wat werkt voor mensen die functioneren op het niveau van een LVB.

Zie voor meer informatie over het selecteren en/of ontwikkelen van vragenlijsten die LVB-inclusief zijn poster 3.

 

Meer lezen?

  • Kooijmans, R., Mercera, G., Langdon, P.E., & Moonen, X. (2022). The Adaptation of Self-Report Measures to the Needs of People With Intellectual Disabilities: A Systematic Review. Clinical Psychology: Science and Practice. Advance online publication: http://dx.doi.org/10.1037/cps0000058
  • Kooijmans, R., Langdon, P.E., & Moonen, X. (2022). Assisting children and youth with completing self-report instruments introduces bias: A mixed-method study that includes children and young people's views. Methods in Psychology, 7https://doi.org/10.1016/j.metip.2022.100102
  • https://www.koraal.nl/over-koraal/koraalkennis/onderzoekers/zelf-rapportage

Waarom Pluryn kiest voor BergOp

Pluryn is een landelijk werkende organisatie en is er voor mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag en hun naasten. De geboden jeugdhulp en gehandicaptenzorg is hoogwaardig en specialistisch en richt zich op behandelen, wonen, leren, werk en vrije tijd.

Pluryn gebruikt vragenlijsten onder andere voor Routine Outcome Monitoring (ROM) en cliënttevredenheidsonderzoek. Op deze manier wil Pluryn cliënten meer regie geven over hun behandeltraject. Daarnaast biedt het herhaald meten ook voor de behandelaren en teams zelf voortdurende leerervaringen en het levert zodoende groei- en reflectiemogelijkheden op.

De uitkomsten gebruikt Pluryn om op zowel individueel als organisatieniveau te evalueren. Er kunnen grafieken opgevraagd worden ter ondersteuning van de Persoonlijk Plan besprekingen met cliënten en hun naasten. Verder is de exportfunctie naar Excel erg praktisch om bijvoorbeeld data te verwerken in rapportages.

“BergOp is een gebruiksvriendelijk programma en de ROM-module neemt Pluryn veel logistiek werk uit handen.”

- Team Monitoring Pluryn

Andere werkvelden

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738