Maike Willunat van Combinatie Jeugdzorg over het benutten van data

Maike Willunat van Combinatie Jeugdzorg over het benutten van data

'Wat wil je bereiken met je werk? Daar sluiten we op aan'

Combinatie Jeugdzorg doet mee aan het project ‘samen leren van gegevens uit de Lerende Databank Jeugd (LDJ) en BergOp’, een initiatief dat mogelijk is gemaakt door de toekenning van een implementatie-impuls van ZonMw. Naast Combinatie Jeugdzorg zijn ook iHUB, Timon, Jeugdhulp Friesland en Levvel van de partij. Maike Willunat neemt namens Combinatie Jeugdzorg deel. Als beleidsmedewerker Beleid en Kwaliteit is zij binnen haar organisatie één van de aanjagers. Met resultaat: “We hebben een ingang gevonden bij de teams. Hun nieuwsgierigheid is geprikkeld en ze willen méér.”

Maike houdt zich vanuit haar functie bezig met diverse projecten, audits en bijvoorbeeld ook cliënttevredenheidsonderzoeken. Dat ze binnen Combinatie Jeugdzorg daarnaast een aanjager is van het beter benutten van data – zowel uit de teamdashboards als uit de LDJ en BergOp – komt door haar ‘affiniteit met data’, zoals ze zelf zegt. Dit aanjagen doet ze samen met de onderzoekscoördinator en een aantal gedragswetenschappers. Met merkbaar enthousiasme licht Maike de stappen toe die Combinatie Jeugdzorg in het afgelopen jaar heeft gezet.

Juiste timing
“In het najaar van 2021 heb ik met een collega de SEJN-training gevolgd in het beter benutten van data uit de LDJ en BergOp. Daarvoor hadden we geconstateerd dat we als SEJN-organisatie nog geen lid waren van de LDJ. Daar wilden we natuurlijk verandering in brengen! Wel twijfelden we over de timing: was de tijd er al rijp voor? Intern zijn we nog bezig met het verder ontwikkelen van teamdashboards om onze eigen data te benutten. Waren we er al klaar voor om ook het landelijke stuk op te pakken? Het antwoord daarop was uiteindelijk ‘ja’. Vanuit het idee dat beide trajecten – het intern én landelijk benutten van data – elkaar juist een boost kunnen geven.”

Houden we de aandacht vast?

Door het project ‘samen leren van data uit de LDJ en BergOp’ kreeg het traject binnen Combinatie Jeugdzorg een impuls. “We zijn een pilot gestart op één van onze locaties. Daarbij hebben we gekeken welke data interessant waren voor de teams. Wat willen ze horen, waar willen ze over praten? In twee sessies zijn we daarmee aan de slag gegaan. We begonnen de eerste sessie niet met een grafiek maar met de vraag: ‘wat wil je bereiken met je werk?’. Ik heb zelf dertien jaar op de groep gestaan en weet hoe belangrijk het is om die aansluiting met de praktijk te maken. Daar hebben we ook echt op gelet in de pilot: houden we de aandacht vast?”

Verder uitrollen
Dat bleek geen probleem. De reacties waren zonder uitzondering positief en varieerden van ‘waarom doen we dit nu pas?’ tot ‘we willen meer vragenlijsten!’. “Het is ons gelukt om met een duidelijk verhaal te komen en de nieuwsgierigheid van de teams te prikkelen. We hebben de ingang gevonden en merken dat medewerkers veel meer vanuit eigen motivatie willen werken met vragenlijsten.” Naar aanleiding van dit succes is het plan dat Combinatie Jeugdzorg deze aanpak nu ook uitrolt naar andere teams. Met als doel dat het bespreken en benutten van data ingebed wordt in de bestaande structuren. “Aan elk team is een gedragswetenschapper verbonden die dit op de agenda houdt.”

Samen leren is ontzettend waardevol

Dit najaar komt de SEJN-groep die zich buigt over het ‘samen leren’ voor de tweede keer bijeen. Maike ziet ernaar uit om weer ervaringen uit te wisselen: “Wij zijn de afgelopen tijd in een positieve stroomversnelling geraakt, maar we zijn er nog niet. Ik ben dus heel benieuwd naar de tips van anderen.” Daarbij hoopt ze dat nog meer organisaties zich aansluiten bij de LDJ en BergOp om landelijk data te verzamelen. Hoe meer organisaties meedoen, hoe fijnmaziger je data kunt vergelijken en benutten. “Zo weet je steeds scherper waar je kunt verbeteren of wat je juist heel goed doet. Dat is ontzettend waardevol”, besluit Maike.

 

November 2022

Gerelateerde Uitgelicht

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738