Nieuwe vragenlijsten voorjaar 2022

Nieuwe vragenlijsten voorjaar 2022

Recent zijn nieuwe vragenlijsten verschenen in BergOp:

- ADESS: Angst, Depressie En Stemming Schaal
- BRIEF-2 Screener: Vragenlijst voor snelle screening van executieve functies bij kinderen en jongeren (ouder-, leraar- en zelfrapportage)
- BiT Module In Eigen HuisBen ik Tevreden? Module In Eigen Huis
- HAVIK: Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het kind
- HoNOS+: Health of the Nation Outcome Scales +
- HSDQ: Holland Sleep Disorders Questionnaire
- LPFS-SR-NL: Niveaus van Persoonlijkheidsfunctioneren zelfrapportage schaal
- NRI-BSV: Network of Relationships Inventory - Behavioral Systems Version
- Procesevaluatie Ouderschap Blijft 2.0
- Procesevaluatie ONS: Ouderschap na scheiding
- SIDAS: Suicidal Ideation Attributes Scale
- TSCC: Vragenlijst over traumasymptomen bij kinderen
- VOZZ: Vragenlijst over Zelfdoding en Zelfbeschadiging
- VTCI: Verkorte Termperament en Karakter Vragenlijst
- YSQ-S3: Young Schema Questionnaire - Short version 3
- WHODAS 2.0 verkort: Vragenlijst voor het vaststellen van beperkingen

 

Bekijk hier het volledige overzicht van de vragenlijsten binnen BergOp.

Gerelateerde Uitgelicht