Dashboards ontwikkelen door

Dashboards ontwikkelen door

De dashboards ontwikkelen door. In het najaar worden de Scores en Effecten dashboards verder uitgebreid met een ‘Trends’ dashboard. Met deze uitbreiding kunt u Scores en Effecten van groepen cliënten over de tijd heen vergelijken. Zo kunt u bijvoorbeeld de gemiddelde scores bij aanvang van de zorg over meerdere jaren in één grafiek bekijken.

Ook kunt u vanaf 1 juli de schalen in het persoonlijke dashboard van uw cliënten, het individuele verloopprofiel, inzichtelijk maken.

Hoe doet u dit?

U vindt het persoonlijke dashboard door op 'Verloopprofiel' boven het resultatenoverzicht van de cliënt te klikken. De schalen zijn vervolgens op te vragen op twee manieren:

  1. Selecteer 'Schalen' bij de filters en kies zo nodig de informant van wie u de afnames wilt bekijken, of;
  2. Bekijk eerst de totalen en klik op een lijn om van de betreffende afname het verloop op de schalen te zien.

Via de filters boven de grafiek kunt u terugkeren naar het totaaloverzicht.

Wilt u graag het verloop zien maar is de gewenste vragenlijst niet beschikbaar?
Stuur dan een mailtje naar uw contactpersoon bij Praktikon.

 

Juni 2022

Gerelateerde Uitgelicht

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738