Profielen

Vraag eenvoudig de resultaten van vragenlijsten op via een individueel profiel. Dit kunt u doen per vragenlijst. U ziet in één oogopslag de belangrijkste resultaten.

Er kunnen verschillende profielen worden opgevraagd:

  • Profiel per meting (van één meetmoment)
  • Effectprofiel, met twee meetmomenten in één grafiek
  • Verloopprofiel; een individueel dashboard met meerdere metingen en informanten

Per meting

In BergOp kunt u bij de resultaten van de cliënt een profiel opvragen, dit kan per vragenlijst. U ziet in één oogopslag de belangrijkste resultaten.

Voorbeeld van een profiel van de CBCL 6-18 (één meetmoment):

Afbeelding-profiel-CBCL-aanvang

Meerdere metingen

Er kunnen ook resultaten van meerdere meetmomenten in één grafiek worden getoond. BergOp toont de scores per meetmoment én de verschilscore. Daarnaast wordt bij genormeerde vragenlijsten een RCI (Reliable Change Index) getoond. Dat is een waarde die aangeeft of de verandering die gemeten wordt, betrouwbaar is. Hierin zijn vier categorieën:

-: betrouwbaar achteruit gegaan
0: neutraal; geen betrouwbare verandering
+: betrouwbaar vooruit gegaan
++: betrouwbaar vooruit gegaan én klachtenvrij (in het niet-problematische gebied)

Voorbeeld van een effectprofiel van de SDQ (twee meetmomenten):

Afbeelding-effectprofiel-SDQ

Verloopprofiel

In BergOp kunt u voor uw cliënt ook een Verloopprofiel opvragen; een cross-informantoverzicht dat inzicht geeft in het verloop van een behandeling. Het verloopprofiel is beschikbaar voor de meest gebruikte vragenlijsten, zoals de ASEBA-lijsten (CBCL, YSR, TRF), OBVL, VGFO en FEEL-KJ. Dit aanbod wordt steeds verder uitgebreid.

Voorbeeld van een verloopprofiel van de ASEBA-lijsten (meerdere meetmomenten en informanten):

Verloopprofiel voorbeeld website

Gegevens van meerdere cliënten kunnen in BergOp worden gegroepeerd en geëxporteerd. Deze samengevoegde gegevens kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de resultaten van een team te beoordelen of een onderzoek uit te voeren. Meer informatie hierover vindt u bij Dashboards.

Andere functies van BergOp