Maatwerk voor jonge kinderen met taal- of gehoorproblemen

Maatwerk voor jonge kinderen met taal- of gehoorproblemen

Bernadette Vermeij is onderzoeker bij de NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) en houdt zich bezig met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis van 2 tot 4 jaar. Haar collega Rosanne van der Zee doet onderzoek binnen de groep jonge kinderen met gehoorverlies. Samen met Praktikon en de sector hebben Bernadette en Rosanne gewerkt aan het realiseren van een verloopdashboard in BergOp: maatwerk dat de ontwikkeling van de doelgroepen inzichtelijk maakt. Bernadette licht toe hoe het dashboard tot stand is gekomen en wat het betekent in de praktijk.

“Vanaf 2010 maken we gebruik van BergOp voor het individueel monitoren van de kinderen”, schetst Bernadette de voorgeschiedenis. “We volgen hen op vaste momenten en met vaste instrumenten op verschillende domeinen, zoals cognitie en taalbegrip. Zo monitoren en evalueren we de ontwikkeling van de kinderen en stellen met behulp daarvan behandeldoelen.” De professionals die met de kinderen werken, gebruiken het individuele verloopprofiel van het kind vaak in oudergesprekken, geeft Bernadette aan. “De visuele weergave biedt ouders gemakkelijk inzicht in hoe het gaat met hun kind. Dat is heel behulpzaam bij de behandeling.”

‘Een nieuwe stap in BergOp begint vaak met een wens uit de praktijk’

Doorontwikkeling
Sinds de ingebruikname van BergOp vindt de doorontwikkeling ervan plaats in nauwe afstemming met Praktikon. Bernadette: “Het begint vaak met een wens van behandelaars uit de praktijk. ‘Het zou zo mooi zijn als we ook híer inzicht in krijgen…’ Dan nemen we contact op met Praktikon en bekijken samen de vraag. Wat is haalbaar en sluit het beste aan? Hoe zou het eruit moeten zien? Praktikon doet vervolgens een voorzet waar wij weer op kunnen reageren.”
Daarnaast zijn er vanuit het management en onderzoek ook steeds nieuwe wensen. Zo ontstond de behoefte om naast het individuele verloop de ontwikkeling van de verschillende domeinen van een complete behandelgroep in kaart te brengen.

Verloopdashboard
Om dat te realiseren, heeft de NSDSK samen met Praktikon en andere organisaties gewerkt aan  dashboards voor de sector. We pakken veel wensen rondom BergOp gezamenlijk op. “Als je met zes organisaties moet overleggen, gaat er wel eens wat tijd overheen. Praktikon heeft daar begrip voor en blijft goed aangesloten. Ze denken actief mee over wat we willen, geven heldere terugkoppelingen en zijn flexibel.” Met als resultaat dat het verloopdashboard er is gekomen en ontwikkelingen op groepsniveau in kaart kunnen worden gebracht. Bernadette: “Dat levert nuttige informatie op waarover we met de behandelaars in gesprek gaan.”

‘Met elkaar in gesprek gaan over de uitkomsten is waardevol’

Meerwaarde
Dat gesprek is volgens Bernadette waardevol: “Daar zit voor mij meerwaarde. Ik merk dat de meeste professionals het ook leuk vinden om dat gesprek te voeren. Kloppen de uitkomsten met onze verwachtingen? Wat bevestigt ons beeld, wat juist niet? Dat biedt veel inzichten.” De vertaling van deze inzichten naar de behandeling zelf is nog een volgende stap, aldus Bernadette. “Waar we het individuele verloopprofiel al goed benutten binnen de behandeling, is dat op groepsniveau nog meer een zoektocht.” Bernadette en Rosanne kijken hoe het verloopdashboard uitgebouwd kan worden, bijvoorbeeld met nieuwe domeinen en filters. Ook daarbij ondersteunt Praktikon. “We blijven in beweging, en dat is goed”, besluit Bernadette. 

 

Fotograaf: Sietske Raaijmakers

Gerelateerde Uitgelicht

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738