FIT-portaal

Het FIT-portaal is ontwikkeld om het behandeltraject zo goed mogelijk af te stemmen op de cliënt en is gebaseerd op de methode van Feedback Informed Treatment (FIT); een werkwijze waarbij de hulpverlener cliëntenfeedback continu gebruikt om de behandeling te monitoren en te verbeteren.

Wat is Feedback Informed Treatment?

Om op systematische wijze cliëntfeedback te verkrijgen kan gebruik worden gemaakt van verschillende methodieken. Eén van de wereldwijd meest gebruikte en bewezen effectieve methoden voor FIT is ontwikkeld door Duncan en Miller (2000). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Session Rating Scale (SRS) en de Outcome Rating Scale (ORS). Beide vragenlijsten worden tijdens een sessie met de cliënt afgenomen: de ORS aan het begin en de SRS aan het einde. De vragenlijsten zijn kort en bestaan uit vier vragen. De ORS (Outcome Rating Scale) meet behandelverloop, dus hoe het met de cliënt gaat gedurende de behandeling. De SRS (Session Rating Scale) meet het gevoel dat de cliënt overhoudt aan het behandelcontact. Van beide lijsten (de SRS en de ORS) is een versie voor kinderen beschikbaar; de CSRS en de CORS. Van de CORS is ook een versie voor ouders beschikbaar (‘hoe gaat het met uw kind?’).

In het FIT-portaal kunnen deze vragenlijsten makkelijk worden afgenomen en zijn de antwoorden van alle informanten (cliënt, vader, moeder, etc.) direct zichtbaar in een verloopprofiel. Ook kan per lijst en per schaal/vraag een verloopprofiel worden bekeken. Een meting kan worden opgeslagen in het FIT-portaal waardoor de ingestelde vragenlijsten direct klaarstaan voor de aanwezige informanten bij de sessie. De toegang naar het FIT-portaal in BergOp is eenvoudig: via de knop ‘direct inloggen’ kan meteen worden gestart.

Inzicht in verloop

FIT verloopprofiel klein 1

Veel diagnostische informatie over het behandelverloop kan worden gehaald uit de verloopprofielen. De scores kunnen gebruikt worden om de cliënt te betrekken in een discussie over de voortgang van de therapie, en belangrijker wat er gedaan moet worden als er geen vooruitgang zichtbaar is. Werken met Feedback Informed Treatment kan een omschakeling vragen in werk- en denkwijze van de therapeut. Binnen Nederland worden verschillende trainingen aangeboden voor adequaat werken met FIT.

Interesse? Neem dan contact met ons op! We verwijzen ook graag door naar meer informatie en handleidingen voor het werken met FIT, te verkrijgen via Barry Duncan (https://betteroutcomesnow.com/).

Aanvullende informatie

Er zijn ook andere methodieken voor FIT, zoals het gebruik van de OQ-Measures van Michael Lambert. Deze zijn (nog) niet beschikbaar in het FIT-portaal. Neem gerust contact met ons op als u hier meer over wil weten.

Onderzoek naar de effectiviteit van FIT:

  • Bovendeerd, B., De Jong, K., De Groot, E., Moerbeek, M. & De Keijser, J. (2021). Enhancing the effect of psychotherapy through systematic client feedback in outpatient mental healthcare: A cluster randomized trial. Psychotherapy Research, 32(6), 710-722. DOI: 10.1080/10503307.2021.2015637

    Of bekijk het interview met Bram Bovendeerd door Scott Miller
     
  • Janse, P. D., de Jong, K., Veerkamp, C., van Dijk, M. K., Hutschemaekers, G. J. M., & Verbraak, M. J. P. M. (2020). The Effect of Feedback-Informed Cognitive Behavioral Therapy on Treatment Outcome: A Randomized Controlled Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(9), 818-828. Advance online publication. DOI: 10.1037/ccp0000549

Andere functies van BergOp