Lerende Databank Jeugd (LDJ)

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) is een netwerkorganisatie van jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoeksorganisaties, die samen werken aan goede en effectieve zorg voor jeugd.

De SEJN-deelnemers bundelen gegevens over de geboden hulp in de Lerende Databank Jeugd (LDJ). Het doel: werken aan continue kwaliteitsverbetering door het leren van de data, leren van elkaar en gegevens beschikbaar stellen voor onderzoek. De gegevens worden binnen het primaire proces verzameld en kunnen daardoor gemakkelijk worden ontsloten in de LDJ. Benchmarkgegevens worden vanuit de LDJ teruggestuurd naar de BergOp-omgevingen van de deelnemende instellingen. Hoe dat werkt leest u hieronder.

Hoe gaat het in zijn werk?

Technische aansluiting: matchen van zorgproducten

Als uw organisatie lid is van het SEJN, wordt uw organisatie aangesloten op de LDJ. Hiervoor worden de modules in BergOp samen met u gematcht. Dit houdt in dat de modules, zoals ze binnen uw organisatie zijn ingericht, worden gekoppeld aan een standaardlijst met zorgproducten die is opgesteld ten behoeve van de LDJ. Zo wordt de hulp onderling vergelijkbaar. Praktikon ondersteunt u hierbij.

Resultaten in zicht: Dashboards Scores & Effecten

Vanuit het lidmaatschap SEJN krijgt uw organisatie beschikking over de BergOp-dashboards voor Scores & Effecten. Het implementeren van een feedbacksysteem is immers een onmisbare schakel in het verzamelen en benutten van gegevens.

Leren van elkaar: Benchmarkdashboards

Om van elkaar te kunnen leren is een Lerende Benchmark ingericht: dashboards waarbij de verzamelde gegevens van uw eigen instelling worden afgezet tegen de gegevens van alle SEJN-deelnemers samen, met als doel te leren van de eigen gegevens én van elkaar.

De volgende dashboards zijn beschikbaar:

  • LDJ Benchmark – Behandelingen
  • LDJ Benchmark – Aantallen
  • LDJ Benchmark – Effect sizes

Tips: Lees het interview met Harmke Leloux, senior onderzoeker bij iHub, over de benchmarkdashboards. En het interview met Maike Willunat, beleidsmedewerker Beleid en Kwaliteit bij Combinatie Jeugdzorg, over het benutten van data.

Downloads & links

 
ldj_logo