Samen leren van data: LDJ, KiBG en Akwa GGZ

Samen leren van data: LDJ, KiBG en Akwa GGZ

Lerende Databank Jeugd (LDJ)
De LDJ is opgezet door SEJN - Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland - waar Praktikon al geruime tijd kennispartner van is. SEJN-organisaties brengen in de LDJ (geanonimiseerde) vragenlijstgegevens bij elkaar met als doel: samen leren over 'wat werkt voor wie'. Hiervoor is een feedbacksysteem ontwikkeld bestaande uit gebruiksvriendelijke dashboards, gecombineerd met een methodiek voor het systematisch voeren van gesprekken over deze gegevens.
Momenteel loopt er een project waarbij vijf jeugdzorgorganisaties begeleid worden in het samen benchmarken voor behandeluitkomsten over dagbehandeling en systeemgerichte ambulante jeugdhulp. De geleerde lessen zullen samengevoegd worden in een publicatie.

Meer weten? Lees hier meer of bekijk de website van het SEJN.

Stichting KiBG
Voor zorgaanbieders met het Keurmerk Basis GGZ is het sinds dit jaar mogelijk om inzichten uit declaratiedata met inzichten uit ROM-data te combineren. Afgelopen april organiseerde Stichting KiBG een webinar speciaal over dit onderwerp: de 'ROM-Safari'. Hierin werd onder andere verteld wat het toevoegen van ROM-data aan de spiegelrapportages kan opleveren.

Meer weten? Bekijk deze film of lees hier meer.

Akwa GGZ
Via BergOp kunt u ook gegevens aanleveren aan Akwa GGZ, de opvolger van SBG. Sinds 2020 is het GGZ Dataportaal geopend, bedoeld om informatie over de opbrengsten van de zorg uit te wisselen en daarmee de zorgkwaliteit te verbeteren.

Meer weten? Lees hier verder of neem gerust contact met ons op.

 

Juni 2022

Gerelateerde Uitgelicht

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738