LDJ-benchmarkdashboards ondersteunen ‘lerende beweging’ in de jeugdhulp

LDJ-benchmarkdashboards ondersteunen ‘lerende beweging’ in de jeugdhulp

In het Samenwerkingsverband Effectiviteit Jeugdhulp Nederland, kortweg SEJN, werken bijna 30 instellingen samen met kennis- en onderzoekspartners aan de effectiviteit van jeugdhulp. Een centraal onderdeel van SEJN is de Lerende Databank Jeugd (LDJ) die wordt gevoed vanuit BergOp. De instellingen die meedoen aan SEJN verzamelen daarin gegevens over de doelgroep, de aanpak en de uitkomsten van de jeugdhulp die zij bieden.

Door die informatie samen te voegen in de LDJ ontstaat de mogelijkheid om resultaten van organisaties met elkaar te vergelijken. Door die resultaten met elkaar te bespreken, leren instellingen van elkaar en weten zij hoe zij de hulp verder kunnen verbeteren. Zo ontstaat een ‘lerende beweging’ die door de nieuwe benchmarkdashboards in BergOp weer een stap verder wordt gebracht.

Harmke Leloux, senior onderzoeker en beheerder van BergOp bij Horizon (onderdeel van iHub), vertelt er meer over:
“De nieuwe LDJ-benchmarkdashboards zijn een mooie aanvulling.”

Vanuit haar functie is Harmke betrokken bij de LDJ. Die mag wat haar betreft meer onder de aandacht worden gebracht. “De databank is een stille kracht. Omdat er al veel instellingen aan meedoen, heb je meteen een grote ‘n’.” Binnen iHub worden ook de interne dashboards voor Scores & Effecten gebruikt, die de opstap vormen naar de benchmark. “Onze organisatie wil graag datagestuurd werken. Dat is de extra bril die je opzet om te kijken naar je doelgroep en je aanbod. Dat helpt je enorm bij de kwaliteitszorg van je organisatie.”

‘De Lerende Databank Jeugd is met zijn grote ‘n’ een stille kracht’

Het leren kijken door die ‘extra bril’ vergt aandacht, aldus Harmke. “Veel mensen vinden data ingewikkeld. Ze vragen zich af: wat staat hier, wat betekent het en wat kan ik ermee in mijn dagelijks handelen? Daarom trainen wij medewerkers en managers daarin.” Dit komt ook ten goede aan een geslaagde benchmark: “Je moet eerst je eigen data kennen en snappen om die goed te kunnen afzetten tegen de data van andere organisaties.” Harmke ziet daarin ook een rol weggelegd voor SEJN. “Als je organisaties die op elkaar lijken om tafel zet, kun je samen inzoomen op de data. Welk beeld komt daaruit naar voren en wat betekent dat?”

‘Je eigen data kennen én snappen is een voorwaarde voor een geslaagde benchmark’

Het benchmarken via de dashboards zit nu in de uitrolfase. “Het is in ontwikkeling”, geeft Harmke aan. “Die ontwikkeling gaat op basis van de ervaringen die we opdoen in de praktijk stap voor stap verder. Als gebruikers geven we onze ideeën en input via SEJN of rechtstreeks door aan Praktikon, die de dashboards doorontwikkelt. Er is echt een wisselwerking tussen gebruikers en ontwikkelaar.”

Hoe doen instellingen het ten opzichte van elkaar en wat kunnen we daarvan leren?

Met de benchmarkdashboards kunnen instellingen nu zien hoe zij het doen ten opzichte van elkaar op het gebied van bijvoorbeeld problematiek, behandelduur en effecten. De dashboards zijn een mooie aanvulling, aldus Harmke, waarmee de ‘lerende beweging’ in de jeugdhulp weer een stap verder wordt gebracht.

Meer weten?
Benieuwd naar meer informatie over SEJN en de Lerende Databank Jeugd? Kijk op www.sejn.nl.

Eerste Hulp Bij Analyse en meer tips van Harmke voor andere organisaties:

  1. Wat aandacht krijgt, groeit. Zorg daarom voor een of meerdere aandachtsfunctionarissen datagestuurd werken (afhankelijk van de grootte van je organisatie).
  2. Commitment van het management voor datagestuurd werken is noodzakelijk voor succes. Laat managers bijvoorbeeld elk kwartaal met hun afdelingshoofd de interne scores en effecten bespreken.
  3. Train je medewerkers en managers in het omgaan met en begrijpen van data. Bij iHub wordt op dit moment de interne training Eerste Hulp Bij Analyse (EHBA) ontwikkeld, die op de ongeveer 40 locaties van iHub ingezet kan worden.

 

Juni 2021

Gerelateerde Uitgelicht

Wilt u graag

  • Meer informatie ontvangen over BergOp?
  • BergOp in actie zien middels een demo?
  • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738