F.A.Q.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, of wilt u meer informatie? Neem contact op met één van onze medewerkers. We helpen u graag.

Gebruikers

Hoe krijg ik een inlog voor BergOp?

Om toegang te krijgen tot BergOp, neemt u contact op met de applicatiebeheerder van uw instelling. Weet u niet wie dat is? Neem dan contact op met Praktikon.

Waar moet mijn wachtwoord voor BergOp aan voldoen?

Het wachtwoord moet minimaal 1 cijfer, 1 hoofdletter, 1 speciaal teken en 1 kleine letter bevatten. Verder moet het uit minimaal 10 en maximaal 70 karakters bestaan.

Uw gebruikersnaam, e-mailadres, de naam van uw organisatie of het woord ‘bergop’ mogen niet gebruikt worden, ook niet als onderdeel van uw wachtwoord. Daarnaast mogen de volgende woorden of cijfercombinaties niet worden gebruikt: ‘wachtwoord’, ‘123456’, ‘qwerty’, ‘111111’, ‘password’, ‘passw0rd’, ‘123123’, ‘123321’, ‘666666’, ‘7777777’, ‘654321’, ‘555555’, ‘google’, ‘123qwe’, ‘zxcvbnm’, ‘1q2w3’, ‘abc123’, ‘login’, ‘hallo’, ‘admin’.

Lukt het niet om uw wachtwoord te wijzigen? Neem dan contact op met uw applicatiebeheerder.

De vervaldatum van een vragenlijst is verstreken, maar ik wil de respondent toch nog graag de gelegenheid geven de vragenlijst in te vullen. Hoe doe ik dat?

 1. Zoek de meting op in het menu ‘Metingen’.
 2. Klik op het Bewerken-icoon voor de meting (potloodje). Pas de vervaldatum aan en klik onderaan op ‘Opslaan en opnieuw verzenden’.

De respondent krijgt een nieuwe e-mail met de link. De vragenlijst is dezelfde, dus als er eventueel al vragen ingevuld waren, zijn deze antwoorden gewoon bewaard gebleven.

Ik kan geen profiel in BergOp opvragen terwijl de respondent aangeeft de vragenlijst wel helemaal ingevuld te hebben. Hoe los ik dit op?

Er kunnen twee redenen zijn waarom u van een ingevulde vragenlijst geen profiel kunt openen:

 1. De respondent (bijvoorbeeld vader, moeder of cliënt) heeft wel alle vragen beantwoord, maar niet op “Definitief opslaan en verzenden” geklikt. Hierdoor staan de resultaten nog niet in BergOp. Vraag de respondent om alsnog op Definitief opslaan en verzenden te klikken.
 2. Het kan ook zijn dat de vragenlijst wel is opgeslagen, maar dat er geen passende normgroep is. Dat betekent dat BergOp geen scores kan berekenen omdat de leeftijd of het geslacht van de cliënt niet overeenkomt met een normgroep. Controleer of de leeftijd en het geslacht van de cliënt kloppen.

Wat betekenen de scores in het profiel?

Het verschilt per vragenlijst welke scores er in het profiel verschijnen. Van de meeste vragenlijsten stellen uitgevers een handleiding beschikbaar die u zelf kunt aanschaffen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de interpretatie van een specifiek profiel? Neem contact op met Praktikon.

Kan er een vragenlijst voor onze organisatie beschikbaar worden gemaakt?

Kijk eerst in het Overzicht beschikbare instrumenten of de vragenlijst die u zoekt beschikbaar is in BergOp.

Staat de vragenlijst in het overzicht?
Neem contact op met Praktikon om de lijst open te zetten voor uw organisatie.

Staat de vragenlijst niet in het overzicht?
Uw applicatiebeheerder kan contact opnemen met Praktikon om de mogelijkheden tot inbouw in BergOp te bespreken.

Ik kan niet meer inloggen in BergOp, wat nu?

Controleer eerst of u geen typfouten heeft gemaakt:
Typ uw wachtwoord in Kladblok of Word en kijk of er geen fouten in zitten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er ergens een hoofdletter staat of dat tekens niet goed worden weergegeven. Om tekens wel goed weer te geven, houdt u één seconde de Shift- en Ctrl-toets tegelijk ingedrukt op uw toetsenbord.
Klopt dit wachtwoord? Plak het dan in het loginscherm van BergOp.

Lukt inloggen nog steeds niet? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en vraag een nieuw wachtwoord aan. Weet u uw gebruikersnaam niet meer? Neem contact op met de applicatiebeheerder van uw organisatie.

Inloggen met de Google Authenticator app lukt niet, mijn code is onjuist. Hoe los ik dit op?

De Google Authenticator app is gebaseerd op de tijd op uw telefoon, maar het kan zijn dat de tijd niet goed is gesynchroniseerd met de app. Dit lost u als volgt op:

 1. Ga op uw telefoon naar het hoofdmenu van de Google Authenticator app.
 2. Open het menu (drie puntjes onder elkaar) en ga naar Instellingen -> Tijdcorrectie voor codes -> Nu synchroniseren.

Als het goed is kunt u hierna weer succesvol inloggen.
De tijdssynchronisatie is alleen van toepassing op de interne tijd van de app, het heeft geen invloed op de datum- en tijdsinstellingen op uw telefoon.

Lukt het alsnog niet om in te loggen? Neem dan contact op met de helpdesk.

Ik heb een nieuwe telefoon of heb de Authenticator app verwijderd, hoe kan ik nu inloggen?

Installeer de Google Authenticator app op uw (nieuwe) telefoon en vraag de applicatiebeheerder van uw organisatie om de QR-code voor u te resetten in BergOp. Na het inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u dan een nieuwe code te zien die u kunt scannen met de camera via de authenticator app.

NB Krijgt u geen nieuwe QR-code te zien maar blijft u het invulveld ‘authenticatie code’ op het scherm zien? Dan kan het zijn dat u uw internetbrowser opnieuw moet opstarten of dat u de cache (tijdelijk geheugen) van uw browser even moet legen.

Ik wil inloggen maar krijg de melding dat mijn gebruikersaccount is uitgeschakeld, wat nu?

Deze melding doet zich voor wanneer de ‘wachtwoord vergeten’ stappen niet volledig zijn doorlopen. Wanneer u deze melding krijgt, klikt u op ‘wachtwoord vergeten’ en vraagt u een nieuw wachtwoord aan.
Weet u uw gebruikersnaam niet meer? Neem contact op met de applicatiebeheerder van uw organisatie.

Ik krijg bij het opvragen van het profiel de foutmelding: 'De antwoorden zijn opgeslagen, maar het profiel kan niet getoond worden omdat er geen passende normgroep is'. Hoe komt dit?

De foutmelding “De antwoorden zijn opgeslagen, maar het profiel kan niet getoond worden omdat er geen passende normgroep is” wordt getoond als de status van de vragenlijst “Ongeldig” is. De leeftijd of het geslacht van de cliënt vallen niet binnen de normgroep van de vragenlijst.

Controleer of de geboortedatum van de cliënt klopt.

Ik zie bepaalde knoppen niet in BergOp. Hoe komt dit?

Welke menuknoppen in BergOp voor u beschikbaar zijn is afhankelijk van uw Gebruikersrol.
Het kan zijn dat u een andere rol heeft dan uw collega’s waardoor u andere knoppen ziet dan zij. Neem contact op met uw applicatiebeheerder om te weten welke rol u heeft.

Ziet u bepaalde knoppen zoals “Opslaan” en “Wijzigen” niet? Dit heeft waarschijnlijk te maken met de instellingen van uw computer/browser (compatibiliteitsmodus). Neem contact op met de technische helpdesk voor meer informatie.

Hoe krijg ik een profiel met resultaten van meerdere metingen, bijvoorbeeld van aanvang en eind?

Ga via de cliënt naar de Resultaten van een cliënt (klik op de knop ‘Resultaten’). Vink in het menu Resultaten de aanvangsmeting aan en de eindmeting van dezelfde vragenlijst en klik vervolgens op de knop ‘Effectprofiel’ rechts bovenaan. U ziet nu twee metingen terug in één profiel.

Afhankelijk van de vragenlijst ziet u alleen een verschilscore of ook een effect. Als er een effect wordt gegeven, ziet u ook een RCI (reliable change index).

Ik zie niet alle cliënten van onze organisatie. Hoe komt dat?

De beheerder van een organisatie kan gebruikers toegang geven tot cliënten van verschillende locaties en modules (zorgvormen) binnen BergOp. Het kan dus zijn dat u geen toegang heeft tot cliënten van een locatie waartoe uw collega wel toegang heeft.

Vragen hierover kunt u stellen aan de applicatiebeheerder van uw instelling. Neem contact op met Praktikon als u niet weet wie dat is.

Waarom kan ik een dashboard in BergOp niet inzien?

Wanneer u toegang heeft gekregen tot een van de dashboards in BergOp, ziet u de volgende dag pas de inhoud. Dit komt doordat de data nachtelijks ververst worden.
Heeft u andere problemen met het openen van de dashboards, neem dan contact op met uw contactpersoon of via info@bergop.net.

Ik kan via Care4 niet in BergOp inloggen. Hoe los ik dit op?

Voordat u BergOp kunt openen vanuit Care4, moet u eerst de disclaimer van BergOp accepteren. Dat doet u als volgt:

 1. Ga naar www.bergop.net.
 2. Log in met de gegevens die u in de mail heeft ontvangen.
 3. Accepteer de disclaimer en wijzig eventueel uw wachtwoord.

Vanaf nu kunt u ook via Care4 in BergOp inloggen.

Cliënten die ik in Careweb heb aangemaakt, verschijnen niet in BergOp. Hoe los ik dit op?

In Careweb moet de cliënt actief worden gemaakt voordat hij in BergOp verschijnt. U doet dit via Formulieren -> BergOp dossier -> BergOp status.

Ik heb een vragenlijst naar een ouder verstuurd, maar deze geeft aan geen mail te hebben ontvangen. Hoe los ik dit op?

Het kan zijn dat een e-mail niet is aangekomen. Controleer in dat geval de volgende twee dingen:

 1. Heeft u een typfout gemaakt in het adresboek van de cliënt? Zo ja, pas deze aan en verstuur de vragenlijst opnieuw via het menu Metingen, door bij de betreffende meting op Bewerken (potloodje) te klikken. Hier kunt u de vragenlijst opnieuw verzenden.
 2. Vraag de betrokkene of het kan zijn dat de e-mail in de SPAM-folder is beland.

Komt de e-mail nog steeds niet aan? Neem dan contact op met de technische helpdesk.

Let op: e-mails die vooraf zijn ingepland voor een bepaalde datum, worden ’s nachts verzonden

Een respondent geeft aan een wachtwoord te moeten invullen om de vragenlijst(en) te openen, terwijl dat niet zou moeten. Hoe komt dit?

Het kan zijn dat er iets misgaat bij het klikken op de link in de mail, om naar de vragenlijsten te gaan. De link bevat een sleutel (een rijtje letters en cijfers), wat leidt tot het persoonlijke invulportaal van de respondent. Het komt soms voor dat bij het klikken op de link, de sleutel niet wordt meegenomen. De respondent krijgt dan een invulveld te zien voor een wachtwoord, in plaats van dat hij/zij direct in het persoonlijke invulportaal komt.

Dit heeft te maken met bepaalde telefoons en/of bepaalde e-mailprogramma’s of browsers, maar de precieze oorzaak is onduidelijk. Het probleem valt te omzeilen door de persoonlijke link uit de e-mail te kopiëren en te plakken in de browser. Op die manier komt de respondent wel direct bij de vragenlijst(en) uit.

Mocht dit probleem bij u spelen, dan zouden we graag horen op welk type telefoon en in welke browser het gebeurt. Op die manier kunnen we kijken of we het kunnen reproduceren en verhelpen.

Beheerders

Waar moet mijn wachtwoord voor BergOp aan voldoen?

Het wachtwoord moet minimaal 1 cijfer, 1 hoofdletter, 1 speciaal teken en 1 kleine letter bevatten. Verder moet het uit minimaal 10 en maximaal 70 karakters bestaan.

Uw gebruikersnaam, e-mailadres, de naam van uw organisatie of het woord ‘bergop’ mogen niet gebruikt worden, ook niet als onderdeel van uw wachtwoord. Daarnaast mogen de volgende woorden of cijfercombinaties niet worden gebruikt: ‘wachtwoord’, ‘123456’, ‘qwerty’, ‘111111’, ‘password’, ‘passw0rd’, ‘123123’, ‘123321’, ‘666666’, ‘7777777’, ‘654321’, ‘555555’, ‘google’, ‘123qwe’, ‘zxcvbnm’, ‘1q2w3’, ‘abc123’, ‘login’, ‘hallo’, ‘admin’.

Lukt het niet om uw wachtwoord te wijzigen? Neem dan contact op met uw applicatiebeheerder.

Hoe kan ik een nieuwe gebruiker toegang geven tot BergOp?

Beheerders kunnen een gebruiker aan BergOp toevoegen via het menu Beheren -> Gebruikersbeheer -> Gebruikers. Gebruikers ontvangen dan een e-mail met hun inloggegevens. De eerste keer dat de gebruiker inlogt, kan hij/zij het wachtwoord aanpassen.

Via ‘Importeren’ onder Gebruikersbeheer kunnen meerdere gebruikers tegelijk worden toegevoegd.

E-mails komen niet aan of worden aangemerkt als spam, hoe los ik dit op?

Bij sommige organisaties worden e-mails vanuit BergOp aan cliënten en/of medewerkers (bijvoorbeeld uitnodigingen voor vragenlijsten, herinneringen of meldingen) aangemerkt als spam of komen zelfs niet aan. Drie zaken zijn hierbij belangrijk:

 • Het kan zijn dat het SPF record niet juist is ingesteld. Om te voorkomen dat e-mails niet aankomen of in de spam belanden, kan uw ICT-afdeling/DNS-beheerder de mailserver van BergOp toevoegen aan de SPF records. Het SPF record voor BergOp is ‘include:email.bergop.net’. Om te controleren of het SPF record juist is toegevoegd, gaat u naar de volgende website: https://mxtoolbox.com/spf.aspx. Vul in het veld ‘domeinnaam’ het deel achter het ‘@’ van uw e-mailadres in. Als het goed is, ziet u hier nu een verwijzing naar ‘include:email.bergop.net’.
 • Het kan zijn dat de e-mails te weinig tekst bevatten. Bepaalde instellingen gebruiken een afbeelding in de e-mail templates, bij een gebrek aan tekst naast de afbeelding komt deze in de spam terecht. Controleer dus hoe uw e-mail templates zijn opgebouwd.
 • Tot slot kan een ‘broken link’, een ongeldige (niet-werkende) URL, in de e-mail ervoor zorgen dat de e-mail als spam wordt gezien. Controleer of dit bij u het geval is.

Hebt u vragen of ondervindt u problemen bij het toevoegen van het SPF record? Neem dan contact op met uw applicatiebeheerder of onze technische helpdesk.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van uw eigen mailserver. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon van Praktikon.

Ik kan niet meer inloggen in BergOp, wat nu?

Controleer eerst of u geen typfouten heeft gemaakt:
Typ uw wachtwoord in Kladblok of Word en kijk of er geen fouten in zitten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er ergens een hoofdletter staat of dat tekens niet goed worden weergegeven. Om tekens wel goed weer te geven, houdt u één seconde de Shift- en Ctrl-toets tegelijk ingedrukt op uw toetsenbord.
Klopt dit wachtwoord? Plak het dan in het loginscherm van BergOp.

Lukt inloggen nog steeds niet? Klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en vraag een nieuw wachtwoord aan. Weet u uw gebruikersnaam niet meer? Neem contact op met de applicatiebeheerder van uw organisatie.

Hoe kan ik gebruikers toegang geven tot nieuwe locaties?

Ga naar het menu Beheren -> Gebruikersbeheer -> Gebruikers en klik op het potloodje voor de naam van de gebruiker. Hier kunnen nieuwe locaties en modules worden aan- en uitgevinkt. Als bij een Gebruiker de optie “Alle locaties” is aangevinkt, krijgt deze gebruiker automatisch toegang tot nieuwe locaties.

Hoe kan ik controleren hoeveel actieve cliënten er in onze BergOp omgeving zijn?

Ga in het Home-scherm naar Beheren en klik onder Cliëntenbeheer op Aantal actieve cliënten. Selecteer de periode. Eventueel kunt u aanvinken of u de resultaten wilt opsplitsen per locatie.

Hoe krijg ik een helder overzicht van het aantal afnames per vragenlijst?

Voor het invullen van vragenlijsten via BergOp hoeft u in principe niet extra te betalen. Soms worden vragenlijsten echter uitgegeven en vragen de rechthebbenden een vergoeding per afname. Het kan daarom handig zijn bij te houden hoeveel afnames er van deze vragenlijsten worden gedaan;

 1. Ga in het Home-scherm naar het tabblad Beheren en klik onder Applicatiebeheer op Aantal vragenlijsten.
 2. Selecteer de periode en de vragenlijsten waarvan u de gegevens wilt zien.
 3. Eventueel vinkt u Overzicht per locatie of Afnames per cliënt aan.
  • Klik op het hokje voor Overzicht per locatie als u per locatie wilt zien hoeveel afnames er zijn geweest.
  • Klik op het hokje voor Afnames per cliënt als u het aantal cliënten wilt zien waarvoor deze vragenlijst is ingevuld. U ziet nu dus niet het aantal afnames: als voor een cliënt een vragenlijst twee of meer keer is ingevuld, telt deze slechts één keer mee. Het verschilt per uitgever of zij kosten berekenen per afname of per cliënt.
 4. Klik op Excel. U ziet het aantal afnames (of aantal cliënten) per afnamemethode. U ziet bijvoorbeeld hoeveel lijsten op papier zijn afgenomen, hoeveel per e-mail, etc.

Wat gebeurt er precies tijdens een update?

Om BergOp up-to-date te houden en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen, worden er maandelijks updates uitgevoerd. Tijdens een update worden er kleine wijzigingen in BergOp doorgevoerd, zoals een aanpassing aan een vragenlijst of een toevoeging van een menuknop.

Alle applicatiebeheerders van de instellingen ontvangen altijd in de week vóór de update een overzicht van alle wijzigingen die gaan plaatsvinden.

Ik heb een ROM-proces beëindigd. Wat gebeurt er met lopende metingen bij cliënten?

Als beheerder kunt u een ROM-proces afsluiten door een Datum afsluiting in te vullen. Dit proces kan dan niet meer aan cliënten worden gekoppeld. Als er al metingen van dit proces lopen bij een cliënt, wordt dit proces gewoon afgemaakt.

Hoe kan ik de e-mails vanuit BergOp naar cliënten personaliseren?

Via BergOp kunt u e-mails met het verzoek tot invullen van een vragenlijst naar respondenten verzenden. Beheerders kunnen de inhoud van deze mails wijzigen. Doorloop daarvoor de volgende stappen:

 1. Klik in BergOp op het menu Beheren en vervolgens op E-mailtemplates.
 2. Selecteer het template dat u wilt wijzigen, bijvoorbeeld de herinnering naar jongeren, of maak een nieuw e-mailtemplate aan.
 3. U kunt nu op twee manieren de tekst aanpassen en opmaken:
  1. Maak de mail op in Word. Plak deze tekst in het template via de knop ‘Plakken vanuit Word’.
  2. Typ rechtstreeks in het template dat u zojuist heeft geopend. Via de menubalk boven kan de lay-out worden aangepast. Als u bekend bent met HTML, kunt u via de knop ‘Broncode’ de lay-out ook wijzigen.

Kijk in de handleiding voor aanvullende instructies over het wijzigen van de e-mailtemplates.

Wilt u uw logo toevoegen aan de e-mailtemplates? Stuur uw logo dan door aan uw contactpersoon van Praktikon. Zorg ervoor dat u het logo op de volgende manier aanlevert:

 1. Sla uw logo op als .jpg afbeelding.
 2. Geef de afbeelding een korte, logische naam (bijvoorbeeld de naam van uw organisatie).
 3. Zorg dat de afbeelding van goede kwaliteit is, qua grootte 240 pixels breed.*
 4. Voor het gebruik van het logo in e-mailtemplates is het van belang om maximaal 1 afbeelding per e-mailtemplate te gebruiken. Zorg daarnaast voor voldoende tekst in de e-mail, om te voorkomen dat de mail als spam wordt gezien.

*Hoe u het formaat van een afbeelding kunt aanpassen leest u hier.

Ik weet zeker dat er vragenlijsten zijn ingevuld, maar zie ze niet terug in de export. Hoe kan dat?

Als vragenlijsten niet in de export verschijnen, kan dat verschillende oorzaken hebben:

 1. De vragenlijst heeft een invuldatum die niet binnen het kader valt dat u heeft geselecteerd. Pas de invuldatum aan.
 2. De vragenlijst heeft een status “leeg” of “ongeldig”. Dit is bijvoorbeeld het geval als de lijst niet aan een normgroep gekoppeld kan worden (de cliënt is te oud of te jong), of als er onvoldoende vragen zijn ingevuld. Controleer dit.

Wat kan BergOp voor mijn organisatie betekenen?

BergOp is een online applicatie gericht op maatwerk. Ons doel is om het systeem zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de specifieke wensen en behoeften van uw instelling. Daarom kijken we graag samen met u naar wat BergOp voor uw instelling kan betekenen.

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak of demonstratie.

Ik wil heel veel cliënten in één keer aan BergOp toevoegen, hoe doe ik dat?

Voor het in één keer toevoegen van grote groepen cliënten, kan de functie Importeren worden gebruikt. Dat werkt als volgt:

 1. Download het formatbestand voor importeren van cliënten.
 2. Maak een Excelbestand met alle cliëntgegevens volgens het format.
 3. Ga naar het menu Beheren en klik onder Cliëntenbeheer op Importeren.
 4. Klik op Bestand kiezen, selecteer het door u aangemaakte Excelbestand en klik op Importeren.

Let op: er kunnen maximaal 100 cliënten in één keer worden geïmporteerd en er kan per cliënt maximaal één ROM-proces worden toegevoegd.

Voor vragen, neem contact op met Praktikon.

Ik zie bepaalde knoppen niet in BergOp. Hoe komt dit?

Welke menuknoppen in BergOp voor u beschikbaar zijn is afhankelijk van uw Gebruikersrol.
Het kan zijn dat u een andere rol heeft dan uw collega’s waardoor u andere knoppen ziet dan zij. Neem contact op met uw applicatiebeheerder om te weten welke rol u heeft.

Ziet u bepaalde knoppen zoals “Opslaan” en “Wijzigen” niet? Dit heeft waarschijnlijk te maken met de instellingen van uw computer/browser (compatibiliteitsmodus). Neem contact op met de technische helpdesk voor meer informatie.

Cliënten die ik in Careweb heb aangemaakt, verschijnen niet in BergOp. Hoe los ik dit op?

In Careweb moet de cliënt actief worden gemaakt voordat hij in BergOp verschijnt. U doet dit via Formulieren -> BergOp dossier -> BergOp status.

Kan BergOp gekoppeld worden aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) dat ik gebruik?

Er zijn verschillende koppelingen mogelijk, zie Koppelingen EPD voor meer informatie.

Mijn organisatie wil graag de OBVL gaan gebruiken, wat moet ik daarvoor regelen?

Papieren versies van de OBVL kunt u inzien en aanvragen via www.praktikon.nl. Aan het gebruik van de OBVL zijn kosten verbonden.

Als u al een BergOp-licentie heeft, kunt u ook de OBVL via BergOp afnemen. Neem daarvoor contact op met Praktikon.

Wat betekenen de scores in het profiel van de CBCL?

Kijk hier voor meer informatie over de schalen van de CBCL 1,5-5 of de CBCL 6-18.

Voor informatie over de interpretatie van de scores verwijzen wij u door naar ASEBA.

Hoe krijg ik snel een overzicht van de huidige BergOp-gebruikers van mijn organisatie?

Ga naar het menu Rapporteren -> Export. Klik vervolgens achter Gebruikers op de roze knop Exporteren.

Waar vind ik een overzicht van alle gebruikersrollen en de rechten die zij in BergOp hebben?

Kan er een vragenlijst voor onze organisatie beschikbaar worden gemaakt?

Kijk eerst in het Overzicht beschikbare instrumenten of de vragenlijst die u zoekt beschikbaar is in BergOp.

Staat de vragenlijst in het overzicht?
Neem contact op met Praktikon om de lijst open te zetten voor uw organisatie.

Staat de vragenlijst niet in het overzicht?
Neem contact op met Praktikon om de mogelijkheden tot inbouw in BergOp te bespreken.

Hoe krijg ik een profiel met resultaten van meerdere metingen, bijvoorbeeld van aanvang en eind?

In het menu cliënten klikt u op de onderstreepte link ‘Resultaten’. Vink in het menu Resultaten zowel de aanvangsmeting als de eindmeting van dezelfde vragenlijst aan en klik vervolgens op de knop ‘Effectprofiel’ rechts bovenaan. U ziet nu de twee metingen terug in één profiel.

Afhankelijk van de vragenlijst ziet u alleen een verschilscore of ook een effect. Als er een effect wordt gegeven, ziet u ook een RCI (reliable change index).

Wanneer betaal ik voor het verzenden van een vragenlijst?

U betaalt per lijst die ingevuld wordt. Als u een herinnering verzendt of een lijst opnieuw verzendt kost dat dus niets extra.

In het overzicht beschikbare instrumenten staat dat de kosten ‘per cliënt’ zijn, wat betekent dat?

U betaalt voor elke cliënt die die lijst ten minste 1 keer heeft afgenomen. Dus voor een cliënt die de lijst 1 keer afneemt betaalt u evenveel als voor een cliënt die de lijst 10 keer afneemt.

De dashboards in BergOp laden niet. Hoe los ik dit op?

Indien uw organisatie gebruikmaakt van Citrix, is het mogelijk dat de dashboards geblokkeerd worden. Neem in dit geval contact op met de systeembeheerder binnen uw organisatie. In alle andere gevallen mag u contact opnemen met uw accountbeheerder of info@bergop.net.

Respondenten

De vragenlijst in mijn portaal is verlopen, hoe kan deze weer geactiveerd worden?

Neem hiervoor contact op met degene binnen de organisatie die de vragenlijst naar u heeft verzonden. Deze persoon kan de vervaldatum aanpassen en u een nieuwe inlog geven.

De inlogcode die ik heb ontvangen werkt niet. Hoe los ik dit op?

De inlogcodes voor het Cliëntenportaal hebben vaak een combinatie van cijfers, kleine letters en hoofdletters. Vaak is het onderscheid tussen een o (letter) en een 0 (cijfer) of een i en 1 de oorzaak van het niet kunnen inloggen.

Komt u er dan nog steeds niet in? Vraag dan degene binnen de organisatie van wie u het wachtwoord heeft ontvangen om een nieuw wachtwoord.

De link naar een vragenlijst die ik in de mail heb ontvangen werkt niet meer. Hoe komt dat?

Het kan zijn dat er geen vragenlijsten meer openstaan om in te vullen. Vraag degene die u de vragenlijsten heeft toegezonden om een nieuwe link.

Hoe weet ik of de vragenlijsten die ik heb ingevuld goed zijn aangekomen?

Vraag dit na aan degene waarmee u binnen de instelling contact heeft.

Kan ik de vragenlijst ook op papier invullen?

BergOp is de applicatie die het mogelijk maakt om vragenlijsten digitaal in te vullen, maar uiteraard is het mogelijk om vragenlijsten op papier in te vullen.

Neem contact op met uw hulpverlener of het secretariaat van uw organisatie, zij kunnen u een papieren versie van de lijst sturen.

Ik ben het wachtwoord of de link voor het invullen van de vragenlijsten kwijt. Hoe krijg ik een nieuwe?

Neem hiervoor contact op met degene binnen de organisatie die de vragenlijst naar u heeft verzonden.

Wilt u graag

 • Meer informatie ontvangen over BergOp?
 • BergOp in actie zien middels een demo?
 • Een persoonlijke offerte ontvangen?

Neem contact met ons op.

Vul het formulier hiernaast in en we reageren binnen enkele werkdagen op uw bericht. Bellen kan ook:

024 – 36 15 480

Voor technische support, neem contact op met onze technische helpdesk: 

024 - 70 09 738